Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe

Stem op voortvarend, veilig en duurzaam.

Je krijgt komende weken twee stembiljetten in de brievenbus. Eén stembiljet is voor de verkiezing van het waterschap. Jij valt onder het waterschap Vallei en Veluwe.

Wist je dat ook in onze regio sprake is van wateroverlast en droogte. En wist je dat het waterschap een hele belangrijke rol kan spelen in het opwekken van duurzame energie door rioolslib te vergisten? Het is dus belangrijk dat je allebei je stemkaarten gebruikt.
Ga stemmen! Het liefst voor lijst 1, de VVD!

Voortvarend, veilig en duurzaam. Waarom is dat belangrijk?

Droge voeten, een volledig circulair waterschap en plannen maken om ook echt uit te voeren. En dat alles ook nog op een financieel verantwoorde manier. Dit zijn stevige uitdagingen. Dijken moeten toekomstbestendig gemaakt worden en bestand zijn tegen wateroverschot én droogte. Zodat ook deze regio ondanks de klimaatveranderingen toekomstbestendig blijft. Volledig circulair worden kan bijvoorbeeld door het winnen van energie door het rioolslib te vergisten en deze weer voor bijvoorbeeld landbouwdoeleinden aan te wenden. Hierin is de afgelopen jaren veel in geïnvesteerd maar er is nog een lange weg te gaan!

De komende 4 jaar wil de VVD zorgen voor:

  • de afschaffing van inkomenspolitiek
  • een eerlijke doorbelasting van kosten
  • een veilig en schoon watersysteem
  • een betaalbare circulaire waterketen
  • een toekomstbestendig waterschap

Het Groot Liberaal Café

Locatie Het Raadhuisplein te Ermelo.  Meet & Greet           Burgers uit Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten worden in contact gebracht met liberale volksvertegenwoordigers in de...

Het voorkomen van wateroverlast en droogte

Waterschap Vallei en Veluwe strekt over het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en randmeren. Zij is verantwoordelijk voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlakte- en grondwater en gezuiverd afvalwater.

Modern waterschap

Het waterschap verzamelt veel informatie. Deze informatie wordt betaald door de belastingbetaler en moet daarom makkelijker toegankelijk zijn voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Om bepaalde functionaliteiten  zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie